САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Кудласевич О. М.

Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва / О.М.Кудласевич ; НАН України, ДУ „Ін-т екон. і прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 256 с.: табл., рис.

ISBN 978-966-02-7368-9


Монографія присвячена історико-теоретичному дослідженню ґенези підприємництва в наукових працях українських економістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто визначення сутності та організаційних форм підприємницької діяльності, роль підприємця як вирішального суб’єкта господарської системи, вплив держави на розвиток підприємництва у висвітленні українських учених порефор¬меного періоду. Узагальнено внесок представників української економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у формування концептуальних засад теорії підприємництва.
Книгу адресовано науковцям, державним службовцям, викладачам, аспі¬рантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться економічною історією та історією економічної думки України.50 грн без ПДВ
Продано
-->