САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Никифорук О. І. Модернізація наземних транспортних систем України / Олена Ігорівна Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 440 с., табл. – 71, рис. – 48.

ISBN 978-966-02-7428-0


У монографії розглядається модернізація транспортної системи України на основі поєднання технічних, технологічних та інституціональних змін. Використовуючи концепцію техніко-економічної парадигми, в кожному технологічному укладі виокремлено домінуючу транспортну технологію та технологію, що зароджується в ньому та домінуватиме в наступному укладі. Детально розглянуто формування транспортних технологій новітніх технологічних укладів та реалії України в частині інтеграції до світової транспортної системи та розвитку наземних транспортних систем, переважно залізничного транспорту. Особлива увага приділена інституціональному забезпеченню коадаптації залізничних транспортних систем України та ЄС. Показано пріоритети сучасної транспортної політики індустріально розвинених країн, країн Східної Європи та Європейського співтовариства. Викладено концептуальні положення стратегії розвитку транспортної системи України та заходи державної політики її реалізації.
Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів
і студентів вищих навчальних закладів.Ціна: 45,00 грн, без ПДВ
 Купити
-->