Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення : монографія / [А.І.Даниленко, В.В.Зимовець та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 520 с., табл., рис.

ISBN 978-966-02-7246-0


У монографії викладено результати досліджень, що висвітлюють теоретико-методологічні проблеми розвитку державного регулювання економіки та формування державної політики оздоровлення фінансів підприємств реального сектора в Україні. Розглянуті основні недоліки моделі галузевого управління економікою України в умовах ринку; обґрунтовується необхідність переходу до моделі управління економікою на основі визначених національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів. Особливу увагу приділено: оцінці впливу кризи на фінанси підприємств; фінансовим важелям та інструментам фінансового забезпечення стабілізації, податковим і кредитним факторам зміцнення фінансів підприємств; амортизаційній політиці; питанням формування, використання та відтворення капіталу; проблемам приватизації та управління державними корпоративними правами; напрямам розвитку фінансового планування та внутрішнього контролю у контексті забезпечення процесів оздоровлення фінансів підприємств.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 50,00 грн, без ПДВ
 Купити