САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр./ за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. ; НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогно-зування НАН України”. – К., 2015. – 544с.

ISBN 978-966-02-7506-5


У монографії обґрунтовано теоретичні засади і методологічні підходи щодо виявлення небезпечних макроекономічних дисбалансів в Україні за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економіки. Формалізовано специфіку взаємодії основних факторів формування значних розривів у макроекономічних балансах України та здійснено кількісний аналіз індикаторів визначення критичних дисбалансів, які сигналізують про наявність загальної макроекономічної незбалансованості в Україні у 2013–2014 рр. та у прогнозному періоді 2015 року.Ціна: 64,00 грн, без ПДВ
Продано
-->