САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Засади модернізації виробничої інфраструктури України : кол. монографія / [Піріа-швілі Б.З., Чиркін Б.П., Никифорук О.І. та ін.] ; ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 276 с., табл. – 56, рис.- 15.

ISBN 978-966-02-7192-0


"Розглядаються теоретичні положення щодо економічного змісту виробничої інфраструк-тури як інтеграційного чинника продуктивних сил. Висвітлена особливість взаємного впливу модернізації виробничої інфраструктури та комплексного оновлення продуктивних сил країни як одного із засобів забезпечення сталого розвитку економіки країни на основі узго-дження відтворювальних процесів у інфраструктурних секторах і суміжних з ними основних виробництвах. Визначені проблеми та напрями модернізації виробничої інфраструктури із виокремленням загальних тенденцій і специфічних обставин, які притаманні розглянутим інфраструктурним секторам. Сформульовано засади державної політики модернізації вироб-ничої інфраструктури. Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків. "Ціна: 30,00 грн, без ПДВ
Продано
-->