САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери. – Ужгород.: ІВА, 2005. – 400 с. ISBN 966–7231–71–2

ISBN 966–7231–71–2


У монографії досліджуються теоретико-методологічні аспекти й особливості регулювання аграрної сфери та основні засади державної стратегії конкурентного ринку сільського господарства України. Автор висвітлив закономірності виникнення суперечностей державного та ринкового механізмів розвитку аграрних відносин, шляхи їх подолання, форми взаємодії і взаємодоповнення, що мають місце як у перехідних, так і сталих економіках. Розглянуто інституційні трансформації аграрного сектора за період 1991–2005 рр. з позиції участі селян у процесі радикальної зміни форм власності на землю і майно, становленні організаційно-правової, виробничої та ринкової інфраструктури.
Запропоновано сучасний інструментарій конкурентного відтворення галузі з урахуванням суперечливих тенденцій щодо глобалізації агропродовольчих ринків, пов’язаних з нею лібералізацією зовнішньоторговельних режимів, моніторингом внутрішньої підтримки вітчизняних товаровиробників, дотриманням екологічних стандартів та принципів сталого розвитку сільських територій. Дано багаторівневі критерії вимірювання ефективності регулювання аграрної сфери.
Книжку адресовано фахівцям, які займаються теоретичними і прикладними питаннями регулювання сільськогосподарського виробництва, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться фундаментальними проблемами аграрної політики в контексті євроінтеграційних перспектив нашої держави.Продано
-->