САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Гриценко А. А.

Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. – К.: Основа, 2005. – 192 с. ISBN 966–699–128–4

ISBN 966–699–128–4


У монографії досліджено логіку розвитку форм обміну, вартості та грошей.
Показано роль методу сходження від абстрактного до конкретного в теоретичному відтворюванні історичного розвитку вартісних відносин. Розкрито суспільні форми продукту і зміну характеру праці. Виявлено основні логіко-історичні ступені розвитку форм обміну. Автор обґрунтовує соціально-часову теорію вартості, що інтегрує маржинальну і трудову концепції. Вартість тлумачиться як феномен розвитку сумісно-розділеної праці.
Пропонується представницька теорія грошей, яка дозволяє по-новому підійти до розуміння сутності та функцій грошей. Розкрито базові грошово-кредитні інститути та інституційну архітектоніку грошово-кредитної системи. Подано оригінальне тлумачення стабільності грошової одиниці і запропоновано концепцію її розгорненого таргетування.
Для фахівців у сфері економічної теорії, теорії вартості, грошей та грошово-кредитної політики, викладачів і студентів економічних вузів.Ціна: 18,00 грн, без ПДВ
Продано
-->