САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Конкурентоспроможність національної економіки / За ред. д-ра екон. наук Б.Є.Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005. – 582 с. ISBN 966–651–247–5

ISBN 966–651–247–5


У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на конкуренцію та конкурентоспроможність на рубежі ХХ–ХХІ ст., комплексно досліджено макро- і мікроекономічні, галузеві, регіональні та міжнародні аспекти конкурентності. При цьому аналіз макроекономічного зрізу конкуренції вперше подається з використанням даних Національних рахунків і міжгалузевого балансу України стосовно структури і пропорцій валової доданої вартості по країні та по видах економічної діяльності, валового випуску товарів і послуг. Вперше зроблено мікроекономічні оцінки конкуренції на товарних ринках, побудовані на основі анкетування близько 1000 українських підприємств.
Для фахівців з питань макроекономіки, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 35,00 грн, без ПДВ
Продано
-->