САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Осташко Т. О.

Осташко Т.О. Ринкова трансформація аграрного сектора [Текст] : монографія / Т. О. Осташко ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - К. : Фенікс, 2004. - 280 с. ISBN 966-651-165-7

ISBN 966-651-165-7


У монографії комплексно розглядаються соціально-економічні трансформації аграрного сектора України, починаючи від визначення мети перетворень, закономірностей і особливостей трансформаційних процесів в Україні порівняно з іншими постсоціалістичними країнами, і закінчуючи аналізом переваг і ризиків наступних кроків ринкових реформ. Дослідження базується на даних соціально-економічного моніторингу структурної реформи в Україні і широко використовує досвід інших країн з перехідною економікою.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників підприємств, установ і організацій АПК, а також всіх, хто цікавиться ходом аграрної реформи, її соціальними і економічними наслідками.Продано
-->