САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Секторальні моделі прогнозування економіки України [Текст] / Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування ; ред. : В. М. Геєць. - К. : Фенікс, 1999. - 304 с. ISBN 966-7558-84-3

ISBN 966-7558-84-3


В монографії запропоновано систему секторальних моделей прогнозування, використання якої дозволяє визначити можливості стабілізації та перспективи економічного зростання, шляхи збалансованості між сукупним попитом і пропозицією, удосконалити фінансову та грошово-кредитну політику.
Показано, як вирішення методологічних та інформаційних проблем створення системи макроекономічних моделей та їх складових забезпечить економічне зростання на основі структурної перебудови.
Робота є результатом досліджень теоретичних питань розвитку моделей фінансового програмування, проведених в Інституті економічного прогнозування НАН України в останні роки.
Для науковців, викладачів та аспірантів економічних вузів, фахівців у сфері економічного прогнозування, працівників апарату управління всіх рівнів, банкірів, студентів вузів.Продано
-->