Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Скрипниченко М. І.

Скрипниченко М. І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку [Текст] : монографія / М. І. Скрипниченко ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - К. : Фенікс, 2004. - 256 с. ISBN 966-651-206-8

ISBN 966-651-206-8


У монографії розглядаються методологічні та практичні проблеми моделювання і прогнозування агрегатних макроекономічних показників в умовах трансформаційних процесів. Викладено результати комплексного дослідження теорії і практики економіко-математичного моделювання, де акцентується увага на методичних підходах оцінки перспектив розвитку за секторами економіки і побудови інтегрованих міжкраїнних моделей. Показано особливості формалізації секторальних взаємозв’язків та модельної оцінки наслідків економічної політики щодо регулювання економічної динаміки з позицій макроекономічної збалансованості та потенціалу зростання за рахунок інноваційно-інвестиційних та гуманітарних складових розвитку. Пропонуються модифіковані секторальні та об’єднані міжкраїнні економіко-математичні моделі як удосконалення існуючих та впровадження нових ефективних методів економічного прогнозування.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, фахівців, що займаються проблемами економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку.Продано