САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Скрипниченко М. І.

Скрипниченко М. І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку [Текст] : монографія / М. І. Скрипниченко ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - К. : Фенікс, 2004. - 256 с. ISBN 966-651-206-8

ISBN 966-651-206-8


У монографії розглядаються методологічні та практичні проблеми моделювання і прогнозування агрегатних макроекономічних показників в умовах трансформаційних процесів. Викладено результати комплексного дослідження теорії і практики економіко-математичного моделювання, де акцентується увага на методичних підходах оцінки перспектив розвитку за секторами економіки і побудови інтегрованих міжкраїнних моделей. Показано особливості формалізації секторальних взаємозв’язків та модельної оцінки наслідків економічної політики щодо регулювання економічної динаміки з позицій макроекономічної збалансованості та потенціалу зростання за рахунок інноваційно-інвестиційних та гуманітарних складових розвитку. Пропонуються модифіковані секторальні та об’єднані міжкраїнні економіко-математичні моделі як удосконалення існуючих та впровадження нових ефективних методів економічного прогнозування.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, фахівців, що займаються проблемами економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку.Продано
-->