САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України [Текст] / Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування ; ред. : В. І. Голіков. - К. : Ін-т економ. прогноз. НАН України, 2003. - 304 с. ISBN 966-02-1588-6

ISBN 966-02-1588-6


У монографії висвітлюється низка теоретичних питань та досліджується інституціональне забезпечення корпоративних відносин, корпоратизму та корпоративного управління як умови становлення громадянського суспільства в Україні.
Робота є результатом досліджень, проведених в Інституті економічного прогнозування НАН України науковцями відділу Інституційних змін та розвитку форм господарювання.
Для науковців, працівників державного апарату управління, викладачів та студентів економічних та соціальних факультетів учбових закладів.Продано
-->