САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Україна в процесах міжнародної інтеграції [Текст] / Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування ; ред. : В. Р. Сіденко. - Харків : Форт, 2003. - 280 с. ISBN 966-7097-90-0

ISBN 966-7097-90-0


У монографії комплексно розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані зі стратегією міжнародної інтеграції України. Аналізується вплив на ці процеси з боку економічних, соціальних та ментально-ціннісних чинників. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, що випливають з глобалізації сучасних ринків капіталу, розвитку електронної торгівлі, основним напрямам та механізмам взаємодії України з Європейським Союзом, особливо в контексті його розширення на схід, а також питанням інтеграції України в європейські та глобальні соціальні структури та ринки праці. Виявляються допущені прорахунки в політиці інтеграції та формулюються рекомендації щодо корекції окремих стратегічних засад та механізмів реалізації стратегії інтеграції України у світовий та європейський простір. Робота є результатом досліджень, виконаних в Інституті економічного прогнозування НАН України в 2000–2002 роках.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вузів, фахівців, що працюють в галузі міжнародних економічних зв’язків та планування стратегії економічного розвитку країни.Продано
-->