САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Барановський О. І.

Барановський О.І. Відмивання грошей: сутність та шляхи запобігання [Текст] : монографія / О. І. Барановський ; рец. : В. І. Голіков, Б. Й. Пасхавер ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - Харків : Вид-во Форт, 2003. - 472 с. ISBN 966-7097-91-9

ISBN 966-7097-91-9


У монографії комплексно розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані з формуванням “брудних” грошей, способами і методами їх легалізації (“відмивання”), засадами і практикою організації боротьби з цими негативними проявами. Аналізуються сутність “брудних” грошей як соціоекономічного і психологічного явища та їх “відмивання”, принципи, стадії та масштаби цих процесів. Наводиться характеристика способів і методів “відмивання” грошей у фінансовому і нефінансовому секторах національних економік, нових сфер скоєння цього злочину. Висвітлено основні засоби боротьби з “відмиванням” грошей. Детально розглядаються правові та адміністративні аспекти такої боротьби, способи виявлення фактів отримання та “відмивання” “брудних” грошей. Особлива увага приділяється проблемам організації боротьби з “відмиванням” грошей у банківському секторі економіки. Розглядаються основні засади формування системи протидії та запобігання легалізації (“відмиванню”) грошей в Україні, оцінюється становлення вітчизняного нормативно-правового забезпечення та зародження організаційної складової у цій сфері.
Для працівників державних структур, причетних до економічної і фінансово-кредитної сфери, правоохоронної діяльності; фахівців і науковців у галузі економіки, фінансів, права; викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, широкого загалу читачів, які цікавляться зазначеними проблемами.Продано
-->