САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування ; ред. : В. М. Геєць. - К. : Ін-т економ. прогноз. НАН України ; К. : Вид-во Фенікс, 2003. - 1008 с. ISBN 966-02-1600-9 (Ін-т екон. прогноз.); 966-651-105-3 (Вид-во Фенікс)

ISBN 966-02-1600-9 (Ін-т екон. прогноз.); 966-651-105-3 (Вид-во Фенікс)


У монографії подаються результати економічного аналізу взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів економічного розвитку та досвіду трансформаційних перетворень в Україні протягом 1990–2002 років. Як напрямок розгортання ефективної економічної політики на початку ХХІ століття пропонується обґрунтування стратегії розвитку економіки України на довгострокову перспективу, за якою узгоджено та гармонізовано цільові орієнтири стабільного економічного зростання, підвищення якості життя, інституційних перетворень, інноваційно-інвестиційної модернізації, структурно-технологічного оновлення, антикризового регулювання, інтеграції у світову економіку на конкурентних засадах.
У розділах колективної монографії наведено деталізовані складові змісту та механізмів забезпечення стабільного розвитку, пошуку ефективних рішень на державному рівні, обґрунтування шляхів, джерел та механізмів їх досягнення щодо реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України.
Робота є результатом наукових досліджень, виконаних в Інституті економічного прогнозування АН України в 2001–2003 роках.Продано
-->