САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / Вікторія Василівна Небрат ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 584 с. ISBN 978-966-02-6731-2

ISBN 978-966-02-6731-2


Монографія присвячена історико-економічному дослідженню еволюції теорії державних фінансів в Україні. Розглянуто основні етапи, закономірності, особливості формування та розвитку наукових поглядів на податки, витрати держави, бюджет, державний кредит. Проаналізовані концептуальні джерела та суспільно-політичні детермінанти, що обумовили специфіку теоретичної побудови та практичної реалізації вітчизняної моделі фінансового забезпечення господарського розвитку. Представлений внесок українських учених у розроблення теорії державних фінансів у контексті наукового обґрунтування ринкових реформ, державної економічної політики та розвитку світової фінансової науки.

Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться історією державних фінансів та фінансової думки.Ціна: 68,00 грн без ПДВ
Продано
-->