САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І.Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В.Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О.Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с., табл., рис. ISBN 978–966–02–6820–3

ISBN 978–966–02–6820–3


Висвітлено основні тенденції та чинники нестійкого розвитку внутрішнього ринку України в межах світового господарства. Показано, що його інерційний розвиток несе загрозу уповільнення економічного зростання України, обмежує її можливості протистояти негативним шокам зовнішньоекономічної кон’юнктури. Окреслено пріоритети державної політики щодо збільшення виробництва вітчизняної продукції, орієнтованої на задоволення потреб вітчизняного споживача.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.Ціна: 25,00 грн без ПДВ
Продано
-->