САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Дейнеко Л.В. Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу / Л.В. Дейнеко, Е.І. Шелудько / НАН України, Ін-т екон. та прогноз. НАН України. – К., 2013. – 120 с. ISBN 978-966-02-6997-2

ISBN 978-966-02-6997-2


Досліджено проблеми ефективного використання виробничого та кадрового потенціалу харчової промисловості, виявлено тенденції та закономірності розвитку галузі в умовах сучасних трансформаційних процесів. Обґрунтовано об’єктивну необхідність інноваційного перетворення виробничого потенціалу галузей харчової промисловості, запропоновано напрями та механізми підвищення інноваційної активності підприємств галузі. Здійснено аналіз професійно-кваліфікаційної асиметрії сфери зайнятості та запропоновано шляхи удосконалення системи професійної освіти кадрів в галузі, окреслено перспективи взаємодії системи профосвіти з роботодавцями.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.Ціна: 20,00 грн без ПДВ
Продано
-->