САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Колодко Гжегож В. Мінливий світ / Г.В.Колодко ; пер. з пол. ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 448 с. ISBN 978–83–7469–712–5 (пол.) ISBN 978–966–02–6385–7 (у пер.)

ISBN 978–83–7469–712–5 (пол.)ISBN 978–966–02–6385–7 (у пер.)


Розглядаються найважливіші проблеми сучасного економічного розвитку світу. Послуговуючись величезним історичним і країновим матеріалом та застосовуючи міждисциплінарний підхід, автор виводить його закономірності й тенденції, окреслює ціннісні орієнтири і можливі напрями подальшого руху, передбачає майбутні зміни соціально-економічного буття людей на планеті.
Інтернет-портал із фактичною та статистичною інформацією, що періодично оновлюється, та численною бібліографією слугує прекрасним ілюстративним матеріалом до книги.
Для читачів, що цікавляться економікою як на мікро-, так і на макрорівнях.Ціна: 30 грн, без ПДВ
Продано
-->