САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки : монографія / [О.В.Шубравська, Л.В.Молдаван, Б.Й.Пасхавер та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О.В.Шубравської ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 496 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6367–3

ISBN 978–966–02–6367–3


Досліджено сучасні проблеми агроінноваційного розвитку, основні напрями інноваційних трансформацій світової й національної агросфери та їхній вплив на агропродовольче виробництво і рівень продовольчої безпеки України. Запропоновані методологічні підходи щодо застосування міжнародного інноваційного досвіду в формуванні стратегії й тактики вітчизняного агропродовольчого розвитку та адаптації агросфери до існуючих і ймовірних загроз, спровокованих світовими інноваційними змінами.
Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також широкого загалу читачів.Ціна: 32,00 грн без ПДВ
Продано
-->