САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку [Текст] / ред. : Ю. М. Бажал. - К. : Ін-т економ. прогноз. НАН України, 2002. - 320 с. ISBN 966-02-1592-4

ISBN 966-02-1592-4


У монографії досліджено теоретичні питання економічної оцінки технологічного розвитку країни; визначено методологічні та методичні підходи щодо формування державних технологічних пріоритетів та вдосконалення системи управління пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки; обґрунтовано принципи і методи створення об’єктивного наукового апарату економічного аналізу інноваційної спрямованості технологічного розвитку галузей промисловості України; розроблено методи створення інформаційної бази для здійснення статистичного моніторингу та економічної оцінки тенденцій технологічного розвитку країни‚ включаючи оцінку діючих державних науково-технічних програм, “критичних технологій”, трансферу технологій; розглянуто проблеми державної системи охорони прав на об’єкти промислової власності.
Для науковців, працівників апарату державного управління, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Продано
-->