САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія / [А.І.Даниленко, В.В.Зимовець, В.І.Сіденко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012. – 348 с., табл., рис. ISBN 978–966–02–6515–8

ISBN 978–966–02–6515–8


Досліджено широке коло соціально-економічних та фінансових проблем на сучасному етапі розвитку економіки України. Проаналізовано загальноекономічні тенденції в Україні у контексті світової рецесії в 2008–2011 рр., проблеми і перспективи розвитку металургії, агропромислового комплексу, енергетичної галузі. Визначено ключові завдання державної економічної політики, зокрема інноваційної політики в країні. Проаналізовано вплив зовнішньоекономічних факторів на формування фінансових ресурсів розвитку економіки України. Досліджено вплив кризи на стан фінансів державного і реального секторів економіки України та визначено основні проблеми у цій сфері. Розкриті проблеми соціально-трудової сфери, у тому числі вплив кризи на ринок праці та рівень її оплати. Наведено результати соціологічних досліджень щодо соціальних настроїв та очікувань населення України на сучасному етапі. Розроблено концептуальні підходи щодо управління економікою на засадах державно-приватного партнерства та механізми їх реалізації. Дається кількісна та якісна оцінка перспектив економічного розвитку України.Ціна: 30 грн, без ПДВ
Продано
-->