САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Карчева Г.Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / Ганна Тимофіївна Карчева ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. ? К., 2012. ? 520 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6577–6

ISBN 978–966–02–6577–6


Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Визначено критерії ефективності та обґрунтовано концептуальні підходи щодо оцінки ефективності банківських систем.
Проведено комплексне дослідження становлення та розвитку банківської системи України та розроблено наукові підходи щодо моделі її розвитку. Проаналізовано управління банківською ліквідністю та прибутковістю як важливими складовими ефективності із застосуванням економіко-математичних методів та інтегрованого підходу до управління активами та пасивами банків і ризиками в їхній діяльності. Запропоновано механізми щодо стимулювання інституційного розвитку та прогресивних структурних змін у банківському секторі.Ціна: 30,00 грн без ПДВ
Продано
-->