САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Інститут довіри в координатах економічного простору-часу : монографія / [А.А.Гриценко, Т.І.Артьомова, Т.О.Кричевська та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.А.Гриценка ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 212 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6670–4

ISBN 978–966–02–6670–4


Монографію присвячено механізмам реалізації довіри як одного з базових інститутів суспільства в економічному просторі-часі. Автори розкривають внутрішню структуру довіри як суспільного відношення та на її основі пропонують власне визначення довіри як суспільного феномену і довіри в економічній сфері зокрема. Обґрунтовується, що довіра була історично першим інститутом, оскільки структура інституту і структура довіри у своїх визначальних характеристиках співпадають, зокрема обидві ці категорії виражають тотожність, єдність індивідуального і суспільного, розділеності і сумісності. Оскільки єдність простору і часу втілюється, перш за все, у вартості, яка на поверхні представлена товарами і грошима, особливості прояву довіри в економічному просторі-часі автори з’ясовують в двох його основоположних складових: просторі-часі господарювання, що характеризується рухом товарів та послуг, і монетарному просторі-часі, що характеризується рухом грошей. У книзі також проаналізовано характер формування довіри в українському суспільстві у порівнянні з іншими країнами, закономірності прояву довіри в різних суспільствах.Ціна: 25,00 грн без ПДВ
Продано
-->