САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Еволюція ринкових інститутів в Україні : монографія : у 2 ч. Ч. 1 / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. канд. екон. наук В.В. Небрат ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 332 c. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6625-4 ISBN 978-966-02-6628-5

ISBN 978-966-02-6625-4 ISBN 978-966-02-6628-5


У монографії представлені наукові результати дослідження змісту, основних закономірностей та історичних тенденцій процесу еволюції ринкових інститутів у вітчизняному господарському середовищі другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. На основі застосування інституційно-еволюційного підходу виявлена залежність сучасних інституційних змін від траєкторії попереднього розвитку та на цій основі визначені особливості формування сучасної інституційної структури економічної системи України.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.комплект 60,00 грн без ПДВ
Продано
-->