САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Білоусова О.С. Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія, практика / О.С.Білоусова ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозув. – К., 2012. – 388 с. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6627-8

ISBN 978-966-02-6627-8


Розглядаються питання фінансового планування на підприємствах як важливої складової системи управління. Досліджено теоретико-методологічні основи фінансового планування та виявлено подвійну роль планування фінансів підприємств – у забезпеченні як державного, так і корпоративного пруденційного управління. Особливу увагу приділено: механізмам державного регулювання фінансів підприємств, засобам формування індикативного взаємозв’язку і трансляції показників фінансових планів; проблемам гармонізації стратегічних і тактичних планів; методичному, організаційному забезпеченню та практиці планування; підходам до імплементації показників фінансових планів за різних форм об’єднання капіталу для реалізації інноваційних проектів кластерного, державно-приватного партнерства.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів, а також широкого загалу читачів, що цікавляться проблемами управління фінансами підприємств.Ціна: 30,00 грн без ПДВ
Продано
-->