САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки : монографія / [Єфименко Т.І., Черевиков Є.Л., Павлюк К.В. та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ Т.І.Єфименко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 372 с. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6674-2

ISBN 978-966-02-6674-2


Досліджуються проблеми формування та розвитку державно-приватного партнерства як інструменту державного регулювання економіки, спрямованого на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та забезпечення довгострокового соціально-економічного розвитку на основі модернізації та розбудови інфраструктури економіки, покращення якості надання суспільних послуг, поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційно-інноваційної активності, розвитку конкурентного середовища та підвищення ефективності управління державною власністю.

Для науковців, працівників державних установ, викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою державного регулювання економіки.Ціна: 30,00 грн без ПДВ
 Купити
-->