САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Трансформація моделі економіки України: (ідеологія, протиріччя, перспективи) [Текст] / Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування ; ред. : В. М. Геєць. - К. : Логос, 1999. - 500 с. ISBN 966-02-0889-8

ISBN 966-02-0889-8


В монографії висвітлюються питання аналізу сучасного стану економіки України в період розбудови її державності і формування нової економічної моделі. Визначені умови, фактори та протиріччя трансформації моделі перехідної економіки України; питання співвідношення економіки та політики, спрямовані на розв’язання проблем соціально-ринкових перетворень, процесів роздержавлення і приватизації; соціальної орієнтації ринкових перетворень.
Робота є результатом досліджень, проведених протягом 1997–1998 рр. в Інституті економічного прогнозування Національної академії наук України.
Для науковців, працівників державного апарату управління, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів.Продано
-->