САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Економіка України в імперативах низьковуглецевого розвитку

17 лютого 2022 р. відбулася наукова сесія Загальних зборів НАН України з проблем формування і реалізації моделі розвитку низьковуглецевої економіки України.

Питання, винесені на наукову сесію, позначені надзвичайною актуальністю, адже вирішити проблему кліматичних змін, забезпечити сталий розвиток України неможливо лише зусиллями владних структур або експертної спільноти. «Для цього, – наголосив президент Національної академії наук України академік НАН України А. Г. Загородній, – вкрай важливим є постійний ґрунтовний науковий супровід».

На сесії виступив директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України В.М. Геєць. У своїй доповіді «Економіка України в імперативах низьковуглецевого розвитку» він висвітлив розроблені фахівцями Інституту базові положення оновлення діючої Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року з огляду на необхідність розширення її секторального охоплення та організаційно-правових механізмів її реалізації, зокрема, з урахуванням принципів технологічності розвитку, справедливості трансформацій (just transition), екологічності інвестицій, інклюзивності соціально-економічних реформ.

Доповідає директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН УКраїни”, академік НАН України В.М.Геєць

Учасникам заходу було також представлено сценарні модельні розрахунки з урахуванням середньострокових цілей зі скорочення викидів парникових газів відповідно до оновленого національно визначеного внеску України, заявлених довгострокових цілей з досягнення вуглецево нейтральної економіки, а також зміни умов зовнішньої торгівлі країн ЄС.

В.М. Геєць виокремив рекомендації щодо базових організаційно-економічних заходів для реалізації в коротко- та середньостроковій перспективі Стратегії низьковуглецевого розвитку до 2050 року відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації».

Наостанок доповідач визначив перспективні напрями наукових досліджень для НАН України в частині досягнення Україною цілей кліматичної Паризької угоди та пов’язаних з нею документів стратегічного характеру в енергетичній, економічній та соціальній сферах.

Більше про захід

За інформацією пресслужби НАН України

Comments are closed.

-->