САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Лір В.Е. Енергетична політика сталого розвитку / Віктор Еріхович Лір; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2012. – 288 с. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6647-6

ISBN 978-966-02-6647-6


Розглядається широке коло актуальних проблемних питань, пов’язаних із обґрунтуванням теоретико-методологічних основ політики сталого розвитку, аналізом сучасних тенденцій розвитку енергетичного сектора та ринків енергоресурсів, формуванням та прогнозуванням структурних пропорцій енергетичного балансу, розкрито інституційні засади державної енергетичної політики, а також її екологічні та соціальні аспекти. Головною ідеєю монографії є теза про те, що ефективність енергетичної політики сталого розвитку країни значною мірою визначатиметься лише спільними та скоординованими діями інституцій держави, бізнесу та суспільства.
Для наукових співробітників, працівників державного апарату управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних, енергетичних та еколологічних спеціальностей ВНЗ.Продано
-->