САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Формування галузевих ринків України: перехідний період [Текст] / Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування ; ред. : В. О. Точилін. - К. : Фенікс, 2004. - 332 с. ISBN 966-651-147-9

ISBN 966-651-147-9


Висвітлено найважливіші проблеми розвитку галузевих ринків України: паливно-енергетичного, металурійного, аграрного, машинобудування, а також ринків послуг. Основна концепція книги – випереджаючий розвиток внутрішніх ринків при збереженні та якісному вдосконаленні вітчизняного експорту.
Робота є результатом наукових досліджень, виконаних відділом секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків Інституту економічного прогнозування НАН України у 2000–2003 роках.
Для науковців, працівників державного апарату управління, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів.Продано
-->