САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Бридун Є.В. Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків [Текст] : монографія / Є. В. Бридун ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - Харків : Форт, 2004. - 256 с. ISBN 966-8599-03-9

ISBN 966-8599-03-9


У монографії проаналізовано дієвість та ефективність чинного в Україні еколого-економічного механізму, що дає змогу запропонувати підходи до компенсації еколого-економічних збитків. Охарактеризовано основні тенденції розвитку страхового ринку України у 1998–2002 рр.
Досліджено економіко-математичні моделі, призначені для обґрунтування вибору страхового методу компенсації еколого-економічних збитків. На підставі міжгалузевого балансу кількісно визначено негативний вплив еколого-економічних збитків на ВВП, проміжне та кінцеве споживання. Доведено, що застосування страхового механізму їх компенсації дозволяє зменшити навантаження на бюджет України та збільшити додану вартість у фінансовій галузі, а, відтак, і ВВП. Запропоновано новий метод розрахунку матриці повних витрат. Розроблено власний підхід до застосування складових системи екологічного страхування, а саме: при визначенні тарифних ставок, страхової суми та виборі пріоритетних об’єктів.
Для науковців, працівників державних та комерційних структур, спеціалістів із страхової справи, а також викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Продано
-->