САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні [Текст] / Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування НАН України ; ред. : Б. Є. Кваснюк. - К. ; Харків : Форт, 2003. - 424 с.

ISBN 966-02-1592-4


Робота, що пропонується читачеві, є спробою проаналізувати найважливіші аспекти проблеми взаємозв’язку держави та довгострокового економічного піднесення у ринковому і трансформаційному суспільстві. В монографії розроблено сучасну парадигму державного регулювання економіки, визначено основні важелі державного впливу на економічне зростання 1999–2002 рр. в Україні. Зокрема, показано роль інституційних перетворень, бюджетної збалансованості та регулювання основних пропорцій, що забезпечують ринково орієнтовану поведінку економічних суб’єктів. Проведено ретроспективний аналіз темпів зміни ВВП у 1901–2000 рр.. розроблено модель підвищення конкурентоспроможності національної економіки та прогноз соціально-економічного розвитку України у 2002–2011 рр. і на перспективу до 2050 року. В роботі детально проаналізовано інвестиційну складову модернізаційного проекту, побудовано відтворювальну модель основних фондів (М-VIK).Продано
-->