Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Репозитарій

This post is also available in: English

Спецрада Д 26.239.01

05.11.2020 р. захист дисертації  Кричевською Тетяною Олександрівною  “Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредитній сфері”  на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (офіційні опоненти: Гражевська Н.І., Єшенко П.С., Міщенко В.І.).  Автореферат

20.10.2020 р. захист дисертації  Венгером Віталієм Васильовичем “Фактори зростання та напрями державного регулювання металургійної галузі  України” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Амоша О.І., Касич А.О., Макогон Ю.В.).  Автореферат

20.10.2020 р. захист дисертації  Мартишевим Павлом Андрійовичем “Регулювання розвитку агропродовольчого виробництва в умовах посилення волатильності світових цін” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Варченко О.М., Шпичак О.М.).  Автореферат

08.10.2020 р. захист дисертації  Ліром Віктором Еріховичем “Державні та ринкові детермінанти енергетичної політики України” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти:  Амоша О.І., Лисюк В.М.,  Войтко С.В.)  Автореферат

08.10.2020 р. захист дисертації  Ткаченком Денисом Олеговичем “Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток внутрішнього ринку України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Гуткевич С.О.,  Попадинець Н.М.) .  Автореферат

06.10.2020 р. захист  дисертації  Єлісєєвою Людмилою Володимирівною “Соціальний капітал як інститут економічного розвитку” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія  та історія економічної думки (офіційні опоненти: Гражевська Н.І.,  Лагутін В.Д.,  Звонар В.П.). Автореферат

29.09.2020 р. захист дисертації  Пустовойтом Олегом Валентиновичем “Інституційна обумовленість циклів економічного зростання” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія  та історія економічної думки (офіційні опоненти: Лагутін В.Д., Москаленко О.М., Филюк Г.М.) .  Автореферат

17.12.2019 р. захист дисертації  Биконею Олександром Сергійовичем “Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Ляшенко В.І., Кузнєцова К.О.). Автореферат 

11.06.2019 р.  захист  дисертації  Бурлай  Тетяною Вікторівною  Регулювання соціально-економічної конвергенції у процесі європейської інтеграції України на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти:  Новікова О.Ф., Панченко Є.Г., Тарасевич В.М.).  Автореферат

14.05.2019 р.  захист  дисертації  Корнівською Валерією Олегівною  “Трансформації інститутів фінансового посередництва  в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (офіційні опоненти:  Єщенко П.С., Липов В.В., Нечипорук Л.В.). Автореферат

14.02.2019 р.  захист  дисертації  Фраєром Олексієм Володимировичем  “Перехід сільського господарства України на засади сталого розвитку” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 –  економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти:  Хвесик М.А., Буринська О.І.).  Автореферат

26.04.2018 р.  захист дисертації  Бородіною Олександрою Сергіївною  “Комплементарний розвиток аграрної сфери України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 –  економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Жук В.М., Липов В.В.).  Автореферат 

26.04.2018 р.  захист дисертації Шинкар Ольгою Ігорівною  “Теоретичні засади визначення оптимального рівня наукомісткості економіки” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 –  економічна теорія та історія економічної думки (офіційні опоненти: Тарасевич В.М., Лебедева Л.В.) .  Автореферат 

03.04.2018 р.  захист дисертації  Юхимцем Романом Сергійовичем  “Регулювання ринкових відносин у сфері транспортування і постачання природного газу”  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 –  економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти:  Лапко О.О.,  Коцко Т.А.).   Автореферат

20.03.2018 р.  захист дисертації  Жерновим Денисом Віталійовичем  “Державне стимулювання інноваційної активності у секторі послуг”  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 –  економіка та управління національним господарством  (офіційні опоненти: Лапко О.О., Жукович І.А.).  Автореферат

25.01.2018 р.  захист дисертації Подлєсною Василиною Георгіївною  “Логіко- історичні підгрунтя  соціально-економічних циклів” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки  (офіційні опоненти:  Тарасевич В.М.,  Міщенко В.І., Москаленко О.М.).  Автореферат

22.06.2017 р.    захист   дисертації   Грецькою Наталією Анатоліївною “Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти:  Шпичак О.М., Воронченко О.В.).  Автореферат

14.04.2016 р.   захист   дисертації  Никифорук Оленою Ігорівною Політика модернізації наземних транспортних систем України” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Ільченко С.В., Якименко-Терещенко Н.В.,   Гурнака В.М.). Автореферат

14.04.2016 р.  захист   дисертації  Ткачовою Оксаною Анатоліївною “Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехнологічної сфери” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Ляшенко В.І., Глухова Д.А.).  Автореферат

13.04.2016 р.  захист   дисертації  Жалілом Ярославом Анатолійовичем  «Інституційна обумовленість і суб’єктність формування економічних стратегій» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (офіційні опоненти: Базилевич В.Д., Бодров В.Г., Малий І.Й.). Автореферат

13.04.2016 р.  захист   дисертації  Бак Галиною Олександрівною «Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело інноваційно-інвестиційної модернізації економіки України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Уманців Ю.М., Ткаленко С.І.).  Автореферат

10.12.2015 р.  захист  дисертації  Кіндзерським Юрієм Вікторовичем «Державна політика структурно-технологічної модернізації промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти:  Кизим  М.О., Бодров В.Г., Ляшенко В.І.).  Автореферат 

29.09.2015 р. захист  дисертації  Гук Ларисою Павлівною  «Державне регулювання нестандартної зайнятості» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (офіційні опоненти: Ємельяненко Л.М., Перегудова Т.В.).  Автореферат

Спецрада Д 26.239.02

18.03.2021 р. захист дисертації Бубликом Євгеном Олександровичем “Фінансова відкритість та її регулювання в Україні” на  здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Автореферат

26.12.2019 р. захист дисертації  Юхтою Олексієм Ігоровичем “Кредитний механізм підтримки експортерів – суб’єктів малого і середнього бізнесу” на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти Савчук Н.В., Береславська О.І.). Автореферат

26.12.2019 р. захист дисертації  Шаповал Юлією Ігорівною “Вплив міжнародних потоків капіталу на формування пропозиції грошей в Україні” на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти Береславська О.І., Дробязко А.О.). Автореферат

20.12.2019 р. захист дисертації Степановою Оленою Вікторівною “Розвиток фіскального простору  для охорони здоров’я в системі соціальних функцій держави” на  здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти (Кириленко О.П., Волохова І.С., Кичко І.І.). Автореферат

20.12.2019 р. захист дисертації Дребіт Галиною Миколаївною “Планування та контроль грошових потоків на підприємствах” на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти Рогов Г.К., Стецько М.В.), додатки.  Автореферат  

28.02.2019 р. захист дисертації Білоусовою Оленою Станіславівною “Фінансова взаємодія держави та підприємств для розвитку економіки” на  здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти: Костирко Л.А.,  Швабій К.І., Кравченко О.О.).  Автореферат

07.02.2019 р. захист дисертації  Керімовим Павлом Олексійовичем “Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні” на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти: Давиденко Н.М., Багацька К.В.).   Автореферат

28.11.2018 р.  захист  дисертації Свиденком Андрієм Володимировичем “Моделювання ціноутворення на роздрібному ринку нафтопродуктів України”  на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (офіційні опоненти: Вітлінський В.В., Трипольська Г.С.).  Автореферат

10.07.2018 р.  захист  дисертації   Назуковою  Наталею  Миколаївною  “Податкове навантаження на інвестиції в основний капітал”  на  здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти:
Мельник В.М.Сидорович О.Ю.).  Автореферат

07.04.2016 р.  захист  дисертації Чепелєвим Максимом Григоровичем “Моделювання та оцінка економічних наслідків субсидіювання побутових споживачів енергетичних ресурсів” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (офіційні опоненти: Вітлінський В.В., Запатріна І.В.).  Автореферат

15.12. 2015 р.   захист  дисертації   Кравченко  Ольгою Олексіївною  “Фінансове  планування  на  основі  сценарних прогнозів  на  залізничному транспорті”  на здобуття наукового ступеня  доктора  економічних  наук  за  спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти: Базилюк А.В., Костирко Л.А., Череп А.В.).  Автореферат

08.12.2015 р.  захист дисертації  Єрфорт Ольгою Юріївною “Розвиток системи фінансового забезпечення вищої освіти України” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит (офіційні опоненти: Боголіб Т.М.,  Гордієнко Л.А.).  Автореферат