САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці : збірник тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф.17 грудня 2020 р. / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 124 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/18.pdf

ISBN 978-966-02-9561-2 (електронне видання)


У збірнику подано тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці». Представлені матеріали відображають основні проблеми взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці. Окреслено перспективи зайнятості та шляхи забезпечення стійкості ринків праці регіонів.-->