САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. – 221 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/15.pdf

ISBN 978-966-02-9339-7 (електронне видання)


Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено проблемам та перспективам розвитку фінансової політики України; систематизації умов, факторів та критеріїв ефективності державного регулювання банківської системи; перезавантаженню банківської системи України в контексті створення стабілізаційних механізмів.-->