САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Геоекономічні виклики для країн G7 : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / відп. ред. д.е.н., проф. О.О. Борзенко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 128 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/14.pdf

ISBN 978-966-02-9096-9 (електронне видання)


Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено дослідженню впливу країн АСЕАН на G7; сучасним валютно-фінансовим, інвестиційним викликам для G7. Проаналізовано існуючі проблеми у сфері взаємодії країн G7 та запропоновано шляхи їх стабілізації. Сформульовано нові ідеї та підходи щодо співпраці країн G7 на сучасному етапі розвитку.-->