САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 388 с. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/11.pdf

ISBN 978-966-02-8846-1 (електронне видання)


Монографічний збірник присвячено обґрунтуванню необхідних змін у соціально-класовому структуруванні суспільства та системі економічної освіти з метою приведення їх у відповідність до вимог реконструктивного розвитку економіки.
Авторами запропоновано та обґрунтовано шляхи і напрями розв’язання найактуальніших проблем соціально-економічного розвитку, зокрема, недостатньої ефективності системи державного управління та браку інституційної спроможності системи соціального розвитку України; невідповідності між новими вимогами до економічного мислення і сучасною економічною освітою; відсутності в Україні механізмів формування цифрових компетенцій. Розкрито особливості впливу взаємозв’язку економічних і політичних трансформацій на соціальну якість розвитку. Запропоновано основні напрями формування нової якості економічної освіти та цифрових компетенцій громадян України.
Монографічний збірник буде корисним як фахівцям у сфері економіки і політики, так і широкому колу читачів, які цікавляться соціально-економічними та інституціональними проблемами розвитку.-->