Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків

Про відділ: Відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків було створено 1 листопада 1997 р. під керівництвом доктора економічних наук, професора, Заслуженого економіста України Віктора Олександровича Точиліна, засновника наукової школи з таких напрямів економіки: моделювання організаційних структур та оптимізація господарських зв’язків в аграрному секторі економіки (1980-1990); продовольча безпека як концепція ринкових реформ в аграрному секторі економіки України (1994-1997); концепція, механізми та регулятори розвитку національного ринку України (1998-2002 рр.); ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз, кон’юнктура та інтеграція; пріоритети розвитку внутрішнього ринку України (2003-2013 рр.).
Протягом часу існування відділу за результатами наукових досліджень працівників було розроблено та представлено до друку понад чотирьохсот науково-дослідних робіт, в тому числі 10 монографій, з яких 5 колективних та 5 індивідуальних, а також 6 наукових доповідей.
Сьогодні відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків очолює доктор економічних наук, член-кореспондент Національної аграрної академії наук Осташко Тамара Олексіївна., фахівець із багатьох актуальних напрямів зовнішньоторговельної політики та аграрної економіки.

У структурі відділу два сектора:
• сектор галузевих ринків (в. о. зав. сектору д-р екон. наук, чл.-кор. НААН Осташко Тамара Олексіївна);
• сектор прогнозування розвитку паливо-енергетичного комплексу (зав. сектору канд. екон. наук Подолець Роман Здиславович.).

Основні напрями наукової діяльності: • Інституційне забезпечення та структурна організація ринків.
• Державне регулювання ринкової економічної діяльності.
• Розвиток внутрішнього ринку.
• Інтеграція у світові торговельно-економічні структури (СОТ, ЄС).
• Розвиток системи технічного регулювання.
• Ринки реального сектору економіки:
• сільськогосподарської сировини;
• продовольчих товарів;
• енергетичних ресурсів;
• металопродукції.

Персоналії (текст): Загальносвітовою тенденцією у торговельній політиці є лібералізація світової торгівлі. Від початку інтеграції у систему світової торгівлі Україна лібералізує свої торговельні режими. Оцінено вплив лібералізації торговельних режимів за період членства України в СОТ та потенційний вплив подальшої лібералізації торговельних режимів у ЗВТ з ЄС на структуру внутрішнього ринку України та окремих товарних ринків. Обґрунтовані сценарії розвитку торговельних відносин України з країнами МС ЄврАзЕС в рамках ЗВТ СНД та проведені оцінки втрат у торговельному балансі країни за цими сценаріями. Розроблено основні напрями державної протекціоністської політики, спрямованої на прискорення структурних змін в вітчизняному товарному виробництві. На основі проведеного дослідження кон'юнктури агропродовольчих ринків ЄС, умов торгівлі та проблем у торгівлі України з ЄС обґрунтувань пропозиції щодо розвитку торгівлі з країнами ЄС для товарів агропродовольчої групи. Характерною тенденцією світової торгівлі є посилення нетарифних бар‘єрів, особливо з боку розвинутих країн. Визначено теоретичні та методичні підходи до аналізу впливу нетарифних бар’єрів у міжнародній торгівлі і виявлено найбільш вагомі нетарифні бар’єри у зовнішній торгівлі України.

Основні публікації (текст): 1. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку
України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Шинкарук Л.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 102 с.
2. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця; чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2015. – 104. с.
3. Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі України : наук. доп. / за ред. чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» – К., 2015. – 94 с.

Партнери: Колектив відділу складається з 23 співробітників, серед них: 1 член-кореспондент НААН, 1 доктор та 12 кандидатів наук.

Осташко Тамара Олексіївна, головний науковий співробітник з покладанням обов’язків завідувача відділу, д.е.н., чл.-кор. НААН України
Подолець Роман Здиславович, завідуючий сектором, к.е.н.

Контакти: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 280-84-64
E-mail: tostashko@ukr.net
E-mail: podolets@ief.org.ua