САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Державний бюджет України в 2005–2020 рр.: оцінка бюджетного простору : наук. доповідь / Д.В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН Укра- їни». – Електрон. дані. – К., 2021. – 212 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/308.pdf

ISBN 978-966-02-9682-4 (електронне видання)

Наукову доповідь присвячено дослідженню бюджетного простору України в 2005–2020 рр.
Запропоновано методичний підхід до поточного оцінювання бюджетого простору; в його межах доведено рівність трьох підходів до кількісного оцінювання бюджетного простору: оцінювання шляхом розрахунку бюджетного розриву, шляхом порівняння значень показників державного боргу та шляхом порівняння значень показників сальдо бюджету;
розраховано поточні оцінки бюджетного простору по роках за 2005–2020 рр. та проаналізовано їх; в аналітичному вигляді визначено внески бюджетних показників у формування бюджетного простору в Україні та обчислено їх по роках за 2005–2020 рр.; проведено аналіз поточних оцінок бюджетного простору за 2005–2020 рр. на чутливість до змін, які протягом 2005–2020 рр. вносилися до законів України про Державний бюджет України та постанов Кабінету Міністрів України про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України щодо планових річних значень бюджетних показників.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.