САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Солідарна відповідальність виробників і споживачів у сільському господарстві. CSA – Community supported agriculture: наукова доповідь / за ред. О.М. Бородіної; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – Електрон. дані. – К., 2020. – 48 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/306.pdf

ISBN 978-966-02-9558-2 (електронне видання)

Узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку солідарного сільського господарства (ССГ), що ґрунтується на безпосередній взаємодії фермерів та споживачів продовольства, адекватному розподілі між ними відповідальності, ризиків і вигід від виробництва сільськогосподарської продукції; розкрито сутність, фундаментальні ознаки, а також переваги ССГ як для їх учасників, так і для сільських громад і суспільства загалом. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм формування в Україні локальних моделей ССГ з метою продовольчого забезпечення населення для підвищення якості життя, запропоновано цільову програму стимулювання створення таких моделей, опрацьовано її складові та поетапний алгоритм дій щодо її реалізації.
Для науковців, практиків, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ економічного та аграрного профілів.