САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України : наукова доповідь / за ред. д.е.н. І.М. Бобух ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 390 с., табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/299.pdf

ISBN 978-966-02-8653-5 (електронне видання)

У доповіді розглядаються національні та глобальні детермінанти економічного
зростання, їхній вплив на стан національної економіки та напрями формування
державної політики переходу до нової якості економічного зростання України.
Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, аспірантів
і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола читачів, які цікавляться
питаннями економічного розвитку України.
Наукову доповідь підготовлено у рамках НДР «Національні та глобальні
детермінанти економічного зростання України».