САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Соціологічні зрізи українського суспільства (моніторинг соціально-економічних очікувань населення: 2005–2014 рр.) : наукова доповідь / [Бала-кірєва О.М., Середа Ю.В., Дмитрук Д.А. та ін.] ; НАН України ; ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2015. – 78 : табл., рис.

ISBN 978-966-02-7738-0

Представлено головні тенденції соціально-економічного розвитку в українському суспільстві у вимірі громадської думки, зокрема, щодо соціально-економічних оцінок та очікувань, соціального капіталу, матеріального розшарування та бідності, тіньових доходів, соціально-політичних викли-ків і сприйняття окремих заходів уряду, питань інформаційної безпеки. Емпіричною базою стали дані моніторингу громадської думки, що на постійні основі проводяться Центром «Соціальний мо-ніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень імені О.Яременка за участю відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (науковий керівник – Балакірєва О.М.); окремі результати спирають-ся на дані моніторингів Інституту соціології НАН України, Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.
Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.Кількість завантажень :414