САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Фінансовий механізм забезпечення розвитку реального сектора України : науково-аналітична доповідь / за ред. А.І.Даниленка ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 92 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-7193-7

Викладено результати досліджень, що висвітлюють основні недоліки моделі галузевого управління економікою України в умовах ринку; обґрунтовано необхідність переходу до моделі управління економікою на основі визначених національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів. Особливу увагу приділено оцінці впливу кризи на фінанси підприємств; фінансовим важелям та інструментам забезпечення стабілізації і розвитку реального сектора, податковим та кредитним факторам зміцнення фінансів підприємств; амортизаційній політиці; питанням формування, використання та відтворення капіталу; проблемам приватизації та управління державними корпоративними правами; напрямам фінансового планування та внутрішнього контролю в контексті забезпечення процесів оздоровлення фінансів підприємств.

Для працівників органів виконавчої влади, науковців, викладачів і студентів, а також широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями стійкості фінансів реального сектора економіки.Кількість завантажень :405