САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Ризики і загрози безпеці секторa державних фінансів України : аналітична доповідь / НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 56 с. : табл., рис.

-

В аналітичній доповіді досліджуються теоретичні аспекти ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектора державних фінансів. На основі систематизації існуючих теоретико-методологічних підходів обґрунтовується принципово нова концептуальна модель ідентифікації ризиків такій безпеці у сучасних умовах, яка передбачає диференціацію ризиків на довгострокові та поточні, а також враховує вплив стану фінансових ринків на рівень такої безпеки. На основі математичної моделі розробляється формалізований підхід до оцінки ризиків безпеці сектора державних фінансів. Акцентується увага на загрозливих тенденціях зростання боргової залежності держави та пов’язаних із цим ризиках безпеці сектора державних фінансів України. Досліджуються особливості розвитку світової економіки на сучасному етапі та визначаються зовнішні загрози безпеці сектора державних фінансів України. На основі розробленої концептуальної моделі визначаються внутрішні загрози безпеці сектора державних фінансів України та оцінюється їхній вплив на ризики недоотримання державних доходів і зростання державних витрат. Досліджується вплив стану фінансів реального сектора на рівень безпеки сектора державних фінансів України. Визначаються основні ризики безпеці сектора державних фінансів України на сучасному етапі та пропонуються конкретні заходи практичної політики щодо їхньої мінімізації.

Для науковців, викладачів і студентів, працівників органів виконавчої влади, а також широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями стійкості державних фінансів.Кількість завантажень :340