САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку : наук.-аналіт. доп. / [Л.І.Федулова, І.В.Скорнякова, І.А.Шовкун та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 132 с.

ISBN 978–966–02–6480–9

У науково-аналітичній доповіді розглянуто концептуальні засади розвитку регіональних інноваційних систем (РІС) та обґрунтована їхня роль у соціально-економічному розвитку; наведено результати системного аналізу складових інноваційних систем у розрізі регіонів України та здійснено оцінку їхнього інвестиційно-фінансового забезпечення; виявлено та проаналізовано проблеми формування РІС в умовах глобальних викликів. Запропоновано механізми та комплекс організаційно-економічних заходів щодо активізації організаційного ресурсу держави і бізнесу у контексті реалізації стратегії інноваційного розвитку регіонів.

Для науковців, державних службовців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Кількість завантажень :362