САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Ануфрієва К.В. Трансформація зовнішньоборгової моделі розвитку банків України: передумови та наслідки: науково-аналітична доповідь / К.В.Ануфрієва, Н.М.Шелудько ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012. – 148 с.

ISBN 978-966-02-6673-5

У доповіді розглядаються питання стосовно трансформації зовнішньоборгової моделі розвитку банків України та її наслідків для економіки України.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Науково-аналітичну доповідь підготовлено у рамках НДР відділу грошово-кредитних відносин “Структурно-функціональні деформації банківської системи України та її розвиток у посткризовий період” (номер держреєстрації 0110U000309), яка фінансувалась з держбюджету України.Кількість завантажень :311