САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Галузеві ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку / За ред. д-ра екон. наук Точиліна В.О. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2004. – 77 с.

Доповідь присвячена актуальній проблемі прискореного розвитку внутрішніх ринків як альтернативі відкритості економічних систем в країнах, що розвиваються. Розроблена система показників, які характеризують внутрішню і зовнішню орієнтацію національної економіки на різних стадіях її відтворення. У доповіді є цілий ряд науково обґрунтованих висновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення галузевих ринків, державної регуляторної політики щодо подальшого розвитку зазначених секторів економіки, показані переваги і ризики щодо вступу України до СОТ.
Робота носить комплексний і системний характер. Розглянуто проблеми розвитку внутрішніх ринків продовольства, енергоресурсів, металопродукції, машинобудування та послуг, тобто досліджено всі базові галузі економіки. Вона стане в пригоді як науковій громадськості, так і міністерствам і відомствам, які розробляють нормативні документи з державного управління розвитком ринків і програми розвитку реальних секторів економіки.Кількість завантажень :355