САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора еко­номіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: Наукова доповідь / За ред. акад. УААН В.М.Трегобчука, чл.-кор. УААН Б.Й.Пасхавера. – К.: Інт-т екон. та прогнозув., 2007. – 260 с.

Розкрито сутність, фактори і кількісні характеристики конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу на світовому і вітчизняному продовольчих ринках. Запропоновані шляхи удосконалення механізмів фінансового забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільського господарства і харчової промисловості, стимулювання експортної діяльності, розвитку організованого ринку сільськогосподарської сировини і продовольчих товарів. Показано роль земельної реформи у формуванні конкурентного середовища в агросфері. Доведена необхідність соціально-економічного розвитку сільських територій як складової формування конкурентоспроможності агросфери.Кількість завантажень :342