САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Фондові біржі в Україні: від становлення до ефективності : Науково-аналітична доповідь / Сергій Михайлович Антонов, Станіслав Євгенійович Шишков, Наталія Михайлівна Шелудько ; за ред. Н.М.Шелудько ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України; АУФТ. – К., 2009. – 56 с. : табл., рис.

Розглядаються ключові проблеми сучасного стану функціонування вітчизняних фондових бірж. Визначено напрями подальшого розвитку фондових бірж в Україні з урахуванням загальноекономічних тенденцій і глобальних факторів. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування біржового сегмента фондового ринку України.
Для науковців, державних службовців, фахівців фондового ринку, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Кількість завантажень :337